ประกาศจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริิการสลายนิ่วผู้ป่วย

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โห[...]

ประกาศจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริิการสลายนิ่วผู้ป่วย

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โห[...]

ประกาศร่างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน 4 รายการ

                     1 ชุดเครื่องกระแทรกนิ่วในระบบทางเดินปัสวะโดยใช้พลังงาน[...]

ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

๒. น้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด


      &nb[...]

ประกาศจัดซื้อถุงรับบริจาคโลหิตโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑ ถุงรับบริจาคโลหิต


                [...]

Create Content