ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่า่ตัดต้อกระจก300ชุด)วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่าตัดต้อกระจก) ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

บริษัท ดีเค[...]

ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์มิใช่ยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ  ดังนี้

        1. น้ำยาตรวจว[...]

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่าตัดต้อกระจก)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่าตัดต้อกระจก)  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ  ดังนี้

        1. ชุดผ่าตัดต้อก[...]

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 8 รายการ วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว  ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8  รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ลงวันที่ 16 สิงหาคม&n[...]

Create Content