ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศสอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วผู้ป่วย จำนวน 2 เดือน

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วผู้ป่วย จำนวน 2 เดือน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอ[...]

สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 กลุ่ม 14 รายการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์  3 กลุ่ม  จำนวน 14 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหน[...]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีสอบราคา

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีสอบราคา ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีสอบราคา

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีสอบราคา ลงวันที่ 22พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ 

บริษัท  บริบูรณ์กิจ 1988  จำกัด  ราคาที่เสนอ  565,000 &n[...]

Create Content