สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับโรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาวัสดุเครื่องแต่งกาย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 มิถุนายน [...]

สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 6 ม[...]

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 33 รายการ  (151 ชิ้น) โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

<[...]

สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 &[...]

Create Content