สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 กลุ่ม 14 รายการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์  3 กลุ่ม  จำนวน 14 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหน[...]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีสอบราคา

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีสอบราคา ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีสอบราคา

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีสอบราคา ลงวันที่ 22พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ 

บริษัท  บริบูรณ์กิจ 1988  จำกัด  ราคาที่เสนอ  565,000 &n[...]

สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับโรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาวัสดุเครื่องแต่งกาย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 มิถุนายน [...]

Create Content