สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 6 ม[...]

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 33 รายการ  (151 ชิ้น) โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

<[...]

สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 &[...]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีสอบราคา

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อยากลุ่มสารน้ำ ด้วยวิธีสอบราคา ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ 

รายการที่ 1  5% Dextrose in water injection 100 ml  จัดซื้อจาก[...]

Create Content