สอบราคาน้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาน้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.[...]

สอบราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไขมันในเลือด โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไขมันในเลือด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

สอบราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้

1.น้ำยาตรวจวิเคราะห์การทำงานของตับ (Liver function test)

2.น้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน เอวันซี (Hemoglobin A1c:HbA1C)

3.น้ำยาตรวจวิเคราะห[...]

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาสำหรับใช้ตรวจวิเคราะห์สารอิเล็กโทรไลต์ วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง น้ำยาสำหรับใช้ตรวจวิเคราะห์สารอิเล็กโทรไลต์ สำหรับโรงพยาบาลอรัญประเทศ ด้วยวิธี e-bidding   ผู้เสนอราคาที่ชนะการ[...]

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง น้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา สำหรับโรงพยาบาลอรัญประเทศ ด้วยวิธี e-bidding   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเส[...]

Create Content