ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีสอบราคา

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อยา 7 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ 

รายการที่ 1  Sevoflurane liquid 250 ml inhalation  จัดซื้อจาก บร[...]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่องซื้อยากลุ่มสารน้ำ และซื้อ ยา 7 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.256[...]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่องซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจก ด้วยวิธีสอบราคา โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 8.[...]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีสอบราคา

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจก ด้วยวิธีสอบราคา ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่&[...]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงพยาบาลอรัญประเทศ

         ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่องซื้อกลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ด้วยวิธีสอบราคา โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ซึ่งมี[...]

Create Content