รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ในโรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

    โรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ 33605 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธาร[...]

ร่วมวิ่งในโครงการขอรับบริจาคสิ่งของมือสองเพื่อหาทุนสมทบโครงการ "ก้าวคนละก้าว"

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมวิ่งในโครงการขอรับบริจาคสิ่งของมือสองเพื่อหาทุนสมทบโครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดย ตูน บอดี้แสลม และสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอรัญ โดยเ[...]

ออกหน่วยปฐมพยาบาล งานประเพณี เจ้าพ่อ-เจ้าแม่เขาน้อย

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศออกหน่วยปฐมพยาบาล งานประเพณี เจ้าพ่อ-เจ้าแม่เขาน้อย(บึงเถ้า-กงม่า)ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

รพ.อรัญร่วมกับอำเภอโคกสูง รับบริจากโลหิต อวัยวะและดวงตา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอรัญประเทศ พร้อมนายอำเภอโคกสูงและคณะ รับบริจาคโลหิต และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ บริจาคดวงตา ณ ที่ว่าการอำเภอโคกสูง ได้ผู้บริจาคโลหิต ๑๑๖ ราย บริจาคอวัยวะ ๔ ราย บริจาคดวงตา ๒ ราย ขออ[...]

Create Content