ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป

เรียกลำดับที่ 1และ2มารายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.

ตรวจสุขภาพช่องปากและนัดนักเรียนมารับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันแท้เพื่อป้องกันฟันผุในฟันแท้ซี่แรก

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปากและนัดนักเรียนมารับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันแท้เพื่อป้องกันฟันผุในฟันแท้ซี่แรก ณ โรงเรียนพรพงษ์กุล อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ให้ความรู้ทันตสุขศึกษา ณ ชุมชนบ้านน้อยประจันตคาม

งานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ลงพื้นที่ให้ความรู้ทันตสุขศึกษา ณ ชุมชนบ้านน้อยประจันตคาม เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

Create Content