ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศสอบราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เดือน


ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เดือน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560   ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aranhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3723-3033- 6 ต่อ 504 ในวันและเวลาราชการ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments