รพ.อรัญ จัดอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1


นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลอรัญประเทศ วิทยากรโดย ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้แก่บุคลากรเครือข่ายอรัญประเทศ ได้รับ ความรู้ เนื้อหาสาระ/สนุกสนาน ที่สามารถนำไปพัฒนากระบวนการทำวิจัย,R2R เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments