ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วานิช และให้ความรู้ทันตสุขศึกษา โรงเรียนพรพงษ์กุล


กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วานิช และให้ความรู้ทันตสุขศึกษากับนักเรียนอนุบาลโรงเรียนพรพงษ์กุล ณ โรงเรียนพรพงษ์กุล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments