ชนะเลิศ Oral Presentation ด้านการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และ Back Office


นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ รับรางวัลชนะเลิศ Oral Presentation ด้านการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และ Back Office เรื่อง ระบบบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข HRAran ในงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๖ “๑๐๐ ปี สาธารณสุขบูรพา” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments