ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด และสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด และสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเอกสารการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด และสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เลขที่  145/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาดังรายละเอียดแนบไฟล์

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments