ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ในโรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


ให้ผู้มีสิทธิดังกล่าว เข้ารับการคัดเลือกฯ  ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments