ประกาศร่างจัดซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดก[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   วัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหารแห้ง จำนวน ๖๔ รายการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด จำนวน ๑๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด จำนวน  ๑๑๔ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท &n[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   วัสดุเครื่องบริโภค[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน จำนวน ๕ รายการ&nbs[...]

Create Content