ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments