ประกาศจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟูลโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนลโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟูลโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอา[...]

ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อ เเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคม[...]

ประกาศจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟูลโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kwโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟูลโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอา[...]

ประกาศจัดซื้อชุดเครื่่องเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้าโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อ ชุดเครื่่องเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้[...]

ประกาศจัดซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อ เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระด[...]

Create Content